Prawa i obowiązki żeglarza

Każdy wybiera taką dyscyplinę sportu czy turystyki, która sprawia mu radość i przyjemność. Wtedy odpoczywa, zapomina o problemach, podziwia przyrodę. Co się tyczy żeglarzy, mogą oni uprawiać swoją dyscyplinę na wodach morskich i śródlądowych. Nie mogą jednak korzystać z tych akwenów, które są zamknięte dla żeglugi. Mogą również korzystać z jachtów turystycznych, ale muszą posiadać odpowiednie patenty żeglarskie. Istnieje możliwość podwyższania swoich kwalifikacji, brania udziału w spotkaniach, imprezach, biwakach, zlotach oraz korzystania z różnych ośrodków, które znajdują się nad wodą, a także zrzeszania się w klubach żeglarskich.

Ale przyjemność niesie ze sobą również obowiązki. Żeglarz powinien przestrzegać odpowiednich przepisów, które regulują sposób poruszania się po wodzie.

Jeśli przepisy zostaną naruszone i wyrządzą szkodę, może dojść do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a w związku z tym zostanie orzeczona odpowiednia kara.

Żeglarz powinien wiedzieć, ze jednym z jego obowiązków jest odpowiednie zachowanie się wobec innych osób, korzystających z dróg wodnych, dbałość o środowisko naturalne oraz okazywanie poszanowania dla ustawionych znaków żeglowych. Należy szanować pracę drugiego człowieka, a także jej owoce. Płynąc po morzu, jeziorze, rzece czy kanale, nie wolno niszczyć ani przestawiać znaków żeglowych oraz innych niezbędnych urządzeń. Nie należy zapominać o ludziach, którzy wykonują na wodzie pracę zarobkową.

Jeśli zdarzy się, że ktoś inny znajdzie się w trudnej sytuacji, należy udzielić mu pomocy - to obowiązek każdego żeglarza. Wszyscy wodniacy muszą być solidarni, udzielając sobie pomocy w różnych niebezpieczeństwach.

Przebywając na jachcie trzeba przestrzegać zasad dobrego zachowania. Nie należy pić alkoholu, używać wulgarnych słów, zachowywać się głośno, krzyczeć.

Każdy żeglarz powinien również zadbać nie tylko o swój wygląd, ale pamiętać także o swoim jachcie, na którym powinien panować ład i porządek.

W określonych sytuacjach należy stosować się do zarządzeń administracji dróg wodnych.