Bogactwo tradycji

Jachting, czyli żeglarstwo, to dyscyplina sportu, która jest uprawiana na jednostkach żaglowych. Wszystkie rodzaje żeglarstwa( morskie, śródlądowe) przyciągają jak magnez.

Sport ten narodził się w XVI wieku w Holandii. Pierwsze regaty żaglowe odbyły się w 1661 roku. Ale sto lat później nastąpił jego rozwój. Za początek żeglarstwa uznaje się wyprawę jachtem żaglowym holenderskiego lekarza Henry de Voogta w roku 1601. Trasa wiodła z Vlissingen do Londynu. Holender był żeglarzem z zamiłowania i bardzo chciał przeżyć morską przygodę.

Jeśli chodzi o Polskę to źródła historyczne podają, że król Stanisław August spotkał się z carycą Katarzyną II, a spotkanie odbyło się na barce żaglowej, która pływała po Dnieprze. Król żeglował również po Wiśle.

Słynny polski wieszcz Adam Mickiewicz, autor ” Dziadów”, ” Pana Tadeusza” oraz ” Ballad i romansów” odbył przejażdżkę łodzią z Odessy do Sewastopola na Krymie. Zauroczony przyrodą i samą wyprawą napisał wspaniałe sonety pt.: ” Cisz morska”, ” Żegluga” i ” Burza”.

Warto przytoczyć znaną zapewne wszystkim książkę pt. ” Wspaniały świat żeglarstwa”. Prawdziwym żeglarzem jest ten, kto potrafi obsługiwać żagle, urządzenia jachtowe i ster. Musi tez umieć sam żeglować.