Turystyka żeglarska

Turystykę żeglarską można uprawiać na różne sposoby. Mogą to być obozy żeglarskie, spływy, zbiorowe rejsy itp. Zbiorowe pływanie ma swoje zalety, ponieważ organizator bierze na siebie większość spraw, które wymagają załatwienia i przygotowania przed rejsem. To on planuje trasę, wdraża system wacht, dyżurów i służb, werbuje odpowiednią kadrę, opracowuje odpowiedni program turystyczny i artystyczny, przygotowuje prowiant, transport, zabezpiecza sprzęt ratowniczy, rozlicza się z całej imprezy.

Jest to doskonała szkoła, szczególnie dla ludzi młodych, ponieważ zbierają cenne doświadczenia. Trzeba co prawda dostosować się do narzuconego regulaminu, ale można z tego wynieść szereg praktycznych umiejętności. Odpowiedzialne osoby przekazują uczestnikom rejsu swoją wiedzę żeglarską . Jest ona bezcenna podczas prywatnego rejsu z rodziną lub przyjaciółmi. Dlatego warto swoją przygodę żeglarską rozpocząć właśnie od rejsu zbiorowego.

Współcześnie żeglarstwo rodzinne zaczęło się rozwijać masowo. Ma ono swoje zalety. Można dowolnie wybierać trasę, sposób, miejsce biwakowania i porządek dnia. Należy pamiętać przy tym o bezpieczeństwie żeglowania. W razie jakichkolwiek kłopotów (sztormowa pogoda, awaria, wywrotka), należy liczyć przede wszystkim na siebie. Dużo bezpieczniej żegluje się w rejsach zbiorowych. Należy jednak uznać, że obie formy żeglowania mają swoje zalety.
Wróć