Czynności po odbiorze jachtu

Po podpisaniu umowy, zaraz po odbiorze jachtu koniecznie sprawdźmy wyposażenie wyszczególnione w protokole odbioru. Jeśli zauważymy jakiekolwiek braki lub uszkodzenia jeszcze przed wypłynięciem, należy je bezzwłocznie zgłosić wydającemu jacht i koniecznie wpisać do protokołu odbioru. Dzięki temu unikniemy konfliktów i nieporozumień przy zwrocie jachtu. Niektóre firmy wyszczególniają ceny ruchomych części w jachcie. Jest to wbrew pozorom niezwykle ważne, gdyż już na samym początku wiemy, jaka kwota zostanie potrącona z kaucji w przypadku zgubienia lub zniszczenia takiej części.