Wymagane uprawnienia

Czy do prowadzenia każdego jachtu jest wymagany patent żeglarza? Otóż nie. Według przepisów od 1 stycznia 2008 roku do prowadzenia jachtu żaglowego o długości nieprzekraczającej 7,5 metra nie są wymagane żadne uprawnienia. W przypadku łodzi motorowych z silnikami o mocy nieprzekraczającej 13 koni mechanicznych również nie są potrzebne żadne uprawnienia.

Jednak prawda jest taka, że armator ma prawo do ograniczenia wynajmowania jachtów osobom bez żadnych uprawnień. W sumie nie jest to dziwne, czasem nawet niewielkie jachty są warte grube pieniądze. W związku z tym armatorzy często wymagają okazania patentu. Dlatego też niektóre firmy oferują wynajem jachtu osobom bez patentów wraz ze sternikiem.