Żeglarstwo rekreacyjne

Zaczęło się rozwijać nie tylko żeglarstwo turystyczne, ale również rekreacyjne. Organizowano regaty, rejsy, spływy, konstruowano nowe typy jachtów. Powstało wiele książek i czasopism, które dokładnie opisują żeglarskie zmagania.

W tradycji żeglarskiej wprowadzono wiele instrukcji, przepisów i regulaminów. Szczególnym szacunkiem darzy się banderę i proporzec klubowy ( salutowanie, podnoszenie i opuszczanie) na masztach jachtów i w ośrodkach żeglarskich.

Społeczność żeglarska, powiększa się z każdym dniem. Doświadczeni żeglarze przekazują ster młodszym, uczą ich nie tylko mądrości, ale również mówią o zachowaniu tradycji, która w polskim społeczeństwie jest tak bardzo istotna i trwała.

Dbałość o jacht, to tradycja, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Ponieważ jacht dostarcza nam wiele przyjemności, często ratuje bezcenne życie, jest godny, by o niego zadbać w należyty sposób. Nie tylko o kobiecie mówi się czule. Takimi epitetami określa się również sam jacht.

Tradycje żeglarskie są piękne i mądre, ale powstaną na pewno nowe, na miarę XXI wieku. Nie możemy ich nigdy lekceważyć, a przekazywać je następnym pokoleniom, by przetrwały jak najdłużej. To właśnie jest współczesny jachting.
Wróć