Wokół przyrody

Żeglarze przebywają często nie tylko na wodzie, ale także w lasach. Polskie wody powierzchniowe i jeziora są często zatruwane. Podobnie jest z lasami. W niektórych wodach zakazana jest kąpiel, a fauna i flora jest zagrożona. Wody zatruwane są ściekami przemysłowymi i komunalnymi, a i turyści zostawiają często po sobie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Dlatego tez o czystość naturalnego środowiska powinni się starać wszyscy, a przede wszystkim żeglarze, którzy swoim zachowaniem powinni dawać przykład innym.

Ochrona przyrody jest bardzo ważna, dlatego też utworzono: rezerwaty, parki narodowe i pomniki przyrody. Wszystkie zostały objęte ochroną. Można w nich ujrzeć piękne krajobrazy i pierwotną przyrodę. Oznakowane ścieżki pokazują, którędy można się poruszać, nie strasząc zwierząt i nie niszcząc znajdujących się tam roślin. Wśród rezerwatów wyróżnia się: wodne, skalne, leśne, roślinne, torfowiskowe i stepowe.

Wszelkiego rodzaju okazy przyrodnicze, to pomniki przyrody. Są to: skały, groty, wodospady, drzewa. Wszystkie są oznakowane specjalnymi tabliczkami. Co roku liczba chronionych roślin i zwierząt powiększa się. Parki krajobrazowe, narodowe i rezerwaty zawierają najcenniejsze perły natury. Każdy człowiek, żeglarz, turysta powinien dbać o tak bogate dziedzictwo przyrody. Jeśli biologiczna równowaga zostanie zakłócona, ucierpi na tym człowiek i sama natura. Jest ona dla każdego turysty, żeglarza czy innej osoby ratunkiem, tak jak lekarstwo jest ratunkiem dla chorego. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne, nie wyszła na dobre ani przyrodzie, ani człowiekowi.

Płynąc jachtem, nawet tym najmniejszym, należy zabezpieczyć się w worki do śmieci, a opróżniać je można w ściśle określonych miejscach. Należy również chronić roślinność przybrzeżną, która jest naturalną strefą ochronną wód. Szuwary są także schronieniem dla wielu gatunków ryb, ptaków i zwierząt.

Wszystkich przepisów należy bezwzględnie przestrzegać, a każdy żeglarz i turysta powinien czuć się strażnikiem przyrody.
Wróć

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.