Żeglarstwo - smak prawdziwej przygody

Aby uprawiać tę piękną dyscyplinę sportu, należy wyposażyć się w jednostkę pływającą, zwaną jachtem. Wyróżnia się trzy grupy jachtów: motorowo - żaglowe, motorowe i żaglowe. Dzieli się je też na podgrupy, a mianowicie: jachty turystyczne, jachty regatowe i jachty turystyczno - regatowe.

Przepisy dokładnie mówią, na jakim akwenie można żeglować. Rejon żeglugi, do jakiego został dopuszczony jacht, zależy od tego, czy spełnia kryteria bezpieczeństwa i jak został zbudowany.

Żeglarstwo staje się bardzo popularne nie tylko na świecie, ale i w Polsce. Ludzie zmęczeni trudami dnia codziennego, chcą odpocząć na wodzie. To ona ich uspakaja, przynosi radość i zadowolenie. Piękny widok pływających jachtów zadziwi każdego.

Żeglarstwo, podobnie jak inne dyscypliny sportu ulega ciągłym modyfikacjom. Zmieniają się również warunki jego uprawiania. Trudno dziś spotkać przezroczystą wodę, nieskażony teren, odpowiednią przestrzeń oraz nieskazitelną ciszę. Zmieniają się też typy łodzi żaglowych, które są bardziej unowocześnione. Bezpieczeństwo i wygoda, to ich atuty.

Żeglarstwo, to także umiłowanie przyrody, pomoc osobom potrzebującym wsparcia i przestrzeganie zasad etyki żeglarskiej. Tę dyscyplinę sportu można uprawiać przez całe życie. Osoby zafascynowane żeglarstwem, potrafią już małym dzieciom ” zaszczepić” tego bakcyla.

Należy jednak wspomnieć, że również ta dyscyplina sportu jest bardzo niebezpieczna. Co roku bowiem ginie wielu żeglarzy. Nie można mieć przeciwwskazań zdrowotnych, należy posiadać kartę pływacką, odpowiednie kwalifikacje i wynikające z nich uprawnienia. Żeglarstwo mogą uprawiać kobiety i mężczyźni. Ważne są kwalifikacje i zachowanie wymogów bezpieczeństwa.